Bescheriming van de gegevens 

  1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens ?

De verantwoordelijken voor de verwerking zijn UMC St Pieter, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 322, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0256963391, en UVC Brugmann, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Van Gehuchtenplein 4, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0257 577 560.

 

  1. Welke gegevens worden verwerkt en waarom ?

Situatie :

Solliciteren voor een functie

 

Persoonlijke gegevens :

In deze context kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

- Identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, enz.

- Contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

- Beroepsgegevens: diploma's, opleidingen, eerdere werkervaring, referenties, etc.

 Doeleinden

Meer specifiek worden de volgende doeleinden nagestreefd:

  • administratief beheer en verwerking van sollicitaties;
  • contacteren van kandidaten om gesprekken en/of tests in te plannen en om hen te informeren over het resultaat van hun sollicitatie;
  • beoordelen van de geschiktheid van kandidaten voor de aangeboden functie;
  • versturen van informatie over geschikte vacatures (in geval van open sollicitaties).

Onder verwijzing naar artikel 6, §1 van de RGPD is deze gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming. Dit leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Bepaalde gegevens moeten verplicht worden verstrekt en worden in dit geval aangeduid met een sterretje (*). Zonder deze gegevens kan het gebruik van de site of dienst beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Net als vele anderen gebruiken de verantwoordelijken voor de verwerking ook verschillende technologieën, zoals cookies, om informatie te verzamelen wanneer u op de site surft. Raadpleeg ons cookiebeleid.

Als de verantwoordelijken voor de verwerking uw aanwerving uitvoeren, kunnen uw gegevens vervolgens worden gebruikt in het kader van de relatie werkgever-werknemer, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de geldende regelgeving en in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid dat u zal worden meegedeeld.

 

  1. Met wie worden uw gegevens gedeeld ?

 

Toegang tot gegevens is beperkt tot leden van de HR-afdeling en leden van selectiecomités die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten, evenals de leverancier die het platform beheert. Deze personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De verwerkingsverantwoordelijken geven uw gegevens niet door aan anderen.

 

De verantwoordelijken voor de verwerking kunnen echter verplicht zijn om bepaalde gegevens door te geven aan derden, zoals overheidsinstanties, wanneer dit wettelijk verplicht is. U kunt er echter op vertrouwen dat de overdracht van gegevens altijd strikt beperkt blijft tot wat noodzakelijk is.

 

  1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, d.w.z. de periode die strikt noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden, rekening houdend met toepasselijke verjaringstermijnen en wettelijke bewaarplichten.

  1. Wat zijn uw rechten ?

 

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen kunt u toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van ontvangen, deze laten corrigeren of wissen, of de verwerking ervan beperken of er bezwaar tegen maken. U hebt ook te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Deze rechten kunnen altijd worden uitgeoefend door contact op te nemen met onze datamanager voor gegevensbescherming per post op het hierboven vermelde adres of per e-mail op dpo@stpierre-bru.be  of dpo@chu-brugmann.be  . Wij behouden ons het recht om naar uw identiteit en de relevantie van uw verzoek te vragen.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming (contact(at)apd-gba.be) of beroep indienen bij de rechtbank.

 

  1. Met wie contact opnemen ?

Voor alle verdere vragen kunt u contact opnemen met onze datamanager voor gegevensbescherming dpo@stpierre-bru.be