Het UMC Sint-Pieter gebruikt de CheckHub-oplossing om documenten en formulieren te verzamelen van een deel van het ziekenhuispersoneel waarmee het wenst samen te werken. Vóór een nieuwe werknemer in dienst treedt, ontvangt hij een e-mail en/of sms met een persoonlijke en beveiligde link naar zijn profiel. De URL van het profiel in de mededelingen begint met 'https://ckhb.io/' en wordt gevolgd door 17 willekeurige tekens. Als het profiel niet tijdig wordt ingevuld, kan de toekomstige werknemer een herinnering ontvangen.

De oplossing automatiseert de validatie en extractie van informatie door de documenten te scannen. Zorg er dus voor dat u de documenten in een leesbare vorm downloadt om dit proces te vergemakkelijken.

Het UMC Sint-Pieter en CheckHub leven de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Meer informatie vindt u op www.checkhub.io of op www.stpierre-bru.be.

Elke wijziging aan uw gegevens in uw profiel moet onmiddellijk per e-mail worden meegedeeld aan gestionmedical@chubxl.be.