Functieomschrijving

2 verpleegkundige ziekenhuishygiënisten voor infectiebeheersing en -preventie (m/v/x) COD 19 u en 38 u (ref: 194-2022)

Bedrijfsdetails

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar universitair buurtziekenhuis, bestaande uit 2 sites: Hallepoort en Cellebroersstraat. Het ziekenhuis telt 582 bedden.
Het is erkend als referentiecentrum voor de behandeling van tuberculose, in het bijzonder de multiresistente vormen. Het is ook een referentieziekenhuis voor zeer besmettelijke opkomende ziekten.

Het operationeel hygiëneteam bestaat uit:

 • 1 arts-ziekenhuishygiënist
 • 3 verpleegkundige ziekenhuishygiënisten

Het operationeel hygiëneteam werkt actief samen met:

 • Het microbiologisch laboratorium van het ULB
 • Infectiologen
 • De medisch-verpleegkundige teams van de verpleegeenheden en de ambulante sectoren en hun leidinggevenden
 • Paramedische teams: fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, enz.
 • Ondersteunende diensten: apotheek, onderhoud, enz.
 • De operationele hygiëneteams van andere ziekenhuizen
 • In het kader van hoogst besmettelijke en opkomende ziekten met de cel hygiëne van de GGC

Functie

Functie:

De verpleegkundige ziekenhuishygiënist rapporteert rechtstreeks aan de directie van de verpleegkundige afdeling.

Zijn/haar opdracht bestaat erin het infectiepreventie- en beheersingsbeleid binnen het ziekenhuis uit te voeren door het operationele team van infectiepreventie en -beheersing en van het beheer van hoogst besmettelijke opkomende ziekten te integreren.

Daartoe doet hij/zij het volgende:

 • Ontwikkelt een cross-functionele aanpak in zijn handelingen en communicatie met de interne partners van het ziekenhuis
 • Bevordert aspecten van infectiepreventie en -beheersing met het oog op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de zorg
 • Volgt dagelijks de meldingen op van de identificatie van kiemen die de toepassing van extra voorzorgsmaatregelen vereisen
 • Neemt deel aan de opbouw van basis- en voortgezette opleidingscycli voor referentieverpleegkundigen in infectiepreventie en -beheersing
 • Registreert, analyseert en doet aanbevelingen over gegevens met betrekking tot het toezicht op ziekenhuisinfecties, antibioticaresistentie en het voorkomen van geclusterde gevallen (bv. MRSA, Clostridium difficile, bacteriëmie, VAP, ...)
 • Werkt mee aan de opstelling van interne procedures op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en aan het beheer van zeer besmettelijke opkomende ziekten
 • Voert audits uit
 • Brengt verslag uit over de activiteiten en de problemen tijdens de comités ziekenhuishygiëne
 • Neemt deel aan extramurale bijeenkomsten en werkt samen met het regionale platform inzake hygiëne, BICS, HOST, ...
 • Neemt deel aan diverse campagnes op nationaal niveau: handhygiënecampagne, PPS, Internationale dag van de handhygiëne, ...

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt:
  • Een bachelordiploma in de verpleegkunde;
  • Een masterdiploma in de gezondheidszorg of gelijkwaardig diploma;
  • Het interuniversitair certificaat ziekenhuishygiëne (of u verbindt zich ertoe dit binnen 2 jaar te behalen);
 • Ten minste 5 jaar ervaring in een ziekenhuisomgeving.
 • Troeven:
  • Een specialisatie als 'Intensive care and emergency medical aid', in oncologie
  • Werkervaring op het gebied van infectieziekten
  • Ervaring als referentie inzake ziekenhuishygiëne
  • Opleiding in tropische geneeskunde, communicatie of CIMQES
  • Kennis van de tweede landstaal of een andere taal
 • U voldoet aan de tweetaligheidsvereisten (Selor)
 • U slaagt voor het selectiegesprek.

Uw kwaliteiten

 • U hebt een luisterend oor, observatievermogen, onderscheidingsvermogen en u kunt objectief zijn;
 • U hebt pedagogische vaardigheden;
 • U hebt overtuigingskracht en legt hierbij de nodige diplomatie aan de dag;
 • U past uw communicatie aan het doelpubliek aan;
 • U beheert complexe situaties terwijl u het overzicht behoudt;
 • U kunt omgaan met stress en met noodsituaties;
 • U hebt interesse in projectbeheer;
 • U richt zich op voortdurende verbetering;
 • U kunt in teamverband werken;
 • U beheerst de IT-tools.

Taal

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal en een andere taal.
U bent ook bereid om die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen)

Aanbod

Aanbod

Wij bieden u een loon dat gebaseerd is op uw opleidingsniveau en ervaring, maaltijdcheques en een ruime tegemoetkoming in de kosten voor het openbaar vervoer. Daarnaast genieten u en de mensen die met u samenwonen voorkeurtarieven in de ziekenhuizen van het irisnet.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
 • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het Irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • gratis MIVB-abonnement of/en een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding en een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
 • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • een aanmoedigingspremie;
 • een eindejaarspremie;
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (Irisnet);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Loonschaal

 • Gelijkgesteld met de graad van verpleegkundige ziekenhuishygiënist

Jaarloon voltijds: barema IF-IC 17

Min.: € 47.322,83 bruto/jaar

Max.: € 72.659,01 bruto/jaar

Afwikkelingspercentage: 1.9999

Het maximum wordt bereikt na 35 jaar geldelijke anciënniteit.

Werkuren: Voltijds of deeltijds - werktijden gespreid over vijf dagen/week van maandag tot en met vrijdag. U bent oproepbaar met wachtdienst in het kader van hoogst besmettelijke en opkomende ziekten, na opleiding.

Aanvullende inlichtingen: Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw C. LAMBEAU, directrice van de verpleegafdeling (02 535 40 29).

 • Online op:do 29 december 2022
 • Locatie: Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]