Functieomschrijving

198-2022 Verantwoordelijke voor des Aankoopdienst - Contract van onbepaalde duur, voltijds

Bedrijfsdetails

Werken in het UMC Sint-Pieter, werken in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg!Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.

Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.

Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.

Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.

In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten.

Functie

De afdeling Logistiek-Aankopen

 • De afdeling is sterk ‘klant’gericht en werkt nauw samen met alle diensten. Dit draagt bij tot de goede werking van de gezondheidszorg.
 • De afdeling levert de nodige goederen en diensten aan zijn interne klanten – medisch personeel of niet – zodat zij hun activiteiten naar behoren kunnen uitvoeren. Daarbij wordt rekening gehouden met de geldende regels en normen.

Opdracht & doelstellingen

 • Actief meewerken aan de bepaling van de operationele strategie van de afdeling Logistiek-Aankopen, deze strategie uitrollen en de vastgelegde taken in de praktijk brengen.
 • Meer direct een leidinggevende rol vervullen met autonomie en beslissingsbevoegdheid waarvan de reikwijdte (domeinen, specifieke en/of transversale projecten, ...) samen met de directeur van de afdeling wordt bepaald.
 • De interacties tussen de afdeling Logistiek-Aankopen en de andere afdelingen of functionele eenheden coördineren: verzorgingseenheden, medisch management, apotheek, operatiekwartieren, financiële diensten en begrotingsraad, IRIS-netwerk, ...
 • De jaarlijkse gewone begroting en investeringsbegroting van het ziekenhuis voorbereiden in overleg met de directie van de afdeling Logistiek-Aankopen en de directie van de afdeling Financiën, en de uitvoering van de begroting voor het gedeelte logistiek en aankopen organiseren en eraan deelnemen.
 • De belangrijkste procedures en processen binnen de afdeling herbekijken met het oog op de centralisatie, standaardisatie en professionalisering ervan binnen de ziekenhuisaccreditatie; nieuwe procedures implementeren.
 • Actief meewerken aan de ontwikkeling en de coaching van de talenten in uw teams, deelnemen aan initiatieven van de instelling ter bevordering van het welzijn van de medewerkers.
 • Gebruikmaken van instrumenten voor het meten en rapporteren van kwaliteits- en efficiëntie-indicatoren in de hele interventieketen van de afdeling Logistiek-Aankopen.
 • Regelmatig (wekelijks) contact onderhouden met het directiecomité en de algemeen directeur; kans op promotie tot directeur en lid van het directiecomité binnen drie-vier jaar.
 • De vertegenwoordiging van de afdeling Logistiek-Aankopen waarborgen ten opzichte van interne ‘klanten’, andere diensten, de raadgevende of besluitvormende comités van de instelling en de raad van bestuur.

Profiel

Vereiste kwaliteiten voor de functie

 • Sterke vaardigheden op het vlak van kwantitatieve en kwalitatieve analyse, gestructureerd redeneren, plannen en organiseren.
 • Grondige ervaring op het gebied van aankopen en financiële diensten / begrotingscontrole.
 • Ervaring met projectbeheer en veranderingsmanagement; vaardigheden op het vlak van ontwikkeling en coördinatie van transversale projecten.
 • Grote bereidheid tot luisteren en communiceren, belangstelling en/of algemene vaardigheden op het vlak van humanresourcesmanagement.
 • Ervaring met teammanagement: u beschikt over het vermogen te luisteren naar uw teams, die uit verschillende profielen bestaan; u vormt, motiveert en verbindt de teamleden.
 • Discipline, naleving van termijnen, resultaatgerichtheid.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldoen aan de vereisten van het profiel en slagen voor de promotie-/selectieproef.
 • Universitaire opleiding (economie of management is een pluspunt).
 • Een grondige professionele ervaring (van minimaal vijf jaar) in projectbeheer en teammanagement in een grote onderneming of instelling kunnen aantonen.
 • Specifieke kennis van de ziekenhuissector is een grote meerwaarde.
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid Frans/Nederlands (geslaagd zijn voor het Selor-examen).

Overgangsvoorwaarden: de kandidaturen van sollicitanten die op taalvlak niet in orde zijn, worden ook in aanmerking genomen, mits ze zich ertoe verbinden om binnen twee jaar te slagen voor het taalexamen.

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Aanbod

Vergoeding in overeenstemming met het systeem van weddeschalen van de overheid (A6).

kt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.

Afwikkelingspercentage: 1,9999

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
 • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
 • gratis MIVB-abonnement of/en een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
 • een jaarlijkse aanmoedigingspremie, een eindejaarspremie, en een anvullend pensioenplan voor alle contractuele werknemers in onze ziekenhuize
 • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (iris);
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Voorwaarden om de kandidatuur in te dienen

Surf naar de website of het intranet en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

 • Online op:di 20 december 2022
 • Locatie: UMC Sint-Pieter
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]